ODA A MERCEDES RIDOCCI - ODĂ PENTRU MERCEDES

Os invito a conocer sus blogsODA A MERCEDES
(a Mercedes Ridocci)

Oda a tus manos
cuando se acomodan
en la ruta de las emociones
y hace nudo y volcán
lo que compones con el cuerpo

Descargada de crepúsculo
en lo que no vemos
y se ajusta
entre tú y el verso

Entonces

no sé qué decir
no sé qué callar


ODĂ PENTRU MERCEDES

(lui Mercedes Ridocci)


Odă mâinilor tale
când acestea pornesc
pe drumul emoțiilor
și se pun cruciș și izbucnesc
din ceea ce faci cu trupul

Scăpărare de crepuscul
prin ceea ce-i nevăzut
și se fixează
între tine și vers

În momentul acela


nu știu ce să zic
nu știu ce să tac