PETALOS DE SAL

Imagen sacada de GooglePÉTALOS DE SAL

Verticilos de fuego
abren pétalos de sal
en plácela boca.


© Mercedes Ridocci  ELS PÈTALS DE SAL Verticils de foc 
obrin els pètals de sal 
en plácida boca

© Pere Bessó